פרויקטים

וישיי ישראל
פרויקט חברת החשמל - יחידת חלוקה
פרויקט חדר אוכל חברת החשמל
חדר אוכל בחברת חשמל
חברת החשמל - יחידת חלוקה
פרויקט צרים - חדר אוכל מעוצב
חדר אוכל חצרים
יחידת הגשה למשטרת ישראל
פרויקט אצולת העמק
תחנת כח גזר
תחנת כח חברת החשמל