עגלות שינוע

 
עגלות שינוע לבתי חולים מק"ט: 4200עגלות שינוע לבתי חולים מק"ט: 4200
עגלת שינוע מק"ט: 4100עגלת שינוע מק"ט: 4100
עגלת שינוע מק"ט: 4100עגלת שינוע מק"ט: 4100
עגלות שינוע לבתי חולים מק"ט: 4200עגלות שינוע לבתי חולים מק"ט: 4200
עגלת שינוע לבתי חולים  מקט 3091עגלת שינוע לבתי חולים מקט 3091
עגלת שינוע לבתי חולים מקט 3091עגלת שינוע לבתי חולים מקט 3091
עגלת שינוע לבתי חולים מקט 3091עגלת שינוע לבתי חולים מקט 3091
עגלת שינוע לבתי חולים 2  מקט 3091עגלת שינוע לבתי חולים 2 מקט 3091