עגלות עזר

עגלת צלחות - מק"ט 3060, עגלת שירות/מדפים 2/3/4 קומות - מק"ט 3070
עגלת מסלולים - מק"ט Z -3031 , עגלת מסלולים לתבניות מק"ט GN -3030
עגלת מסלולים לפינוי מגשים - מק"ט 3033, עגלת צלחות לקומבי/אמריקן סרוויס - מק"ט 3062
עגלת תבניות לקומבי/אמריקן סרוויס - מק"ט 3032 , עגלה לפח אשפה – ללא פח - מק"ט 3060
עגלה להובלת אמבטיה פלסטיק - מק"ט 3011 , עגלת אמבט מק"ט 3010, עגלת סכום מפוארת - מק"ט 3052
 
עגלה לייבוש ונשיאת צלחות בעמידהעגלה לייבוש ונשיאת צלחות בעמידה
עגלת מדפיםעגלת מדפים
עגלות מסלוליםעגלות מסלולים
עגלת מסלוליםעגלת מסלולים
עגלה לפח אשפהעגלה לפח אשפה
עגלת תבניות עגלת תבניות
עגלת צלחותעגלת צלחות
עגלת מסלולים לפינוי מגשיםעגלת מסלולים לפינוי מגשים
עגלה להובלת אמבטיה פלסטית מקט 3011עגלה להובלת אמבטיה פלסטית מקט 3011
עגלת מסלולים בצורת לניוד תבניות גסטרונום מקט3031עגלת מסלולים בצורת לניוד תבניות גסטרונום מקט3031
עגלת מדפים לשימושים כללים  מקט 4083עגלת מדפים לשימושים כללים מקט 4083
עגלת אמבט לשימושים שונים  מקט 3010עגלת אמבט לשימושים שונים מקט 3010
עגלת סכום מקט 3051עגלת סכום מקט 3051
עגלת צלחות לארון קומבי מקט 3062עגלת צלחות לארון קומבי מקט 3062