מתקני נירוסטה לסכו"ם

 
מתקן נירוסטה סכו"םמתקן נירוסטה סכו"ם
דלפק הגשה נירוסטה עם מתקן סכו"ם מובנהדלפק הגשה נירוסטה עם מתקן סכו"ם מובנה
עגלת סכום נירוסטה מקט 3051עגלת סכום נירוסטה מקט 3051