מערכות גז מנירוסטה

מק"ט : 1030
 
גז בישול 3 בוערים בטורגז בישול 3 בוערים בטור
מערכת גז בישול 4 להבותמערכת גז בישול 4 להבות
גז בישול 7 בועריםגז בישול 7 בוערים
מערך בישול משולב להבות ווק וגזמערך בישול משולב להבות ווק וגז
כריים גז כריים גז