מיחמים מנירוסטה

מיחם אוטומטי עם גלישבת
מק"ט : 9000
 
מיחם אוטומטימיחם אוטומטי
מיחםמיחם
מיחם גלישבתמיחם גלישבת
מיחם אוטומטי מקט 9000מיחם אוטומטי מקט 9000